اخبار و رويداد ها

اخبار و رويدادها

  برگزاري هفتمين نمايشگاه تجهيزات و فناوري هاي نوين صنايع حفاظتي، امنيتي، ايمني و آتش نشاني در اصفهان

برگزاري هفتمين نمايشگاه تجهيزات و فناوري هاي نوين صنايع حفاظتي، امنيتي، ايمني و آتش نشاني در اصفهان

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی و آتش نشانی 23 تا 26 آذر ماه با حضور 60 شرکت در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.

ادامه مطلب

  نمايشگاه ايمني اصفهان به دور هشتم رسيد// آتشپاد بزرگزاد: نمايشگاه ايمني اصفهان يك موج همگاني را در شهر ايجاد مي كند

نمايشگاه ايمني اصفهان به دور هشتم رسيد// آتشپاد بزرگزاد: نمايشگاه ايمني اصفهان يك موج همگاني را در شهر ايجاد مي كند

نمایشگاه حفاظتی، ایمنی، پلیسی، امنیتی و آتش نشانی تنها نمایشگاه این حوزه در کشور است که هشت دوره استمرار یافته است؛ چراکه مشابه این نمایشگاه در شهرهای مشهد و تبریز نیز برگزار شد اما متأسفانه استمرار نداشت.

ادامه مطلب